جزوه تغذیه گیاهی

جزوه تغذیه گیاهی

محصولات استراتژیک استان

(سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی با همکاری شرکت تعانی دنیای سبز آذربایجان)

تهیه و تنظیم: مهندس آقایی

بهمن93

مقدمه:

تغذیه یکی از مهمترین مباحثی است که در بخش کشاورزی کمبودهای آن به نوعی احساس میشود.

شاید بخش کشاورز ما با پدیده آفات و بیماریها و آشنایی بیشتری نسبت به مبحث تغذیه دارد لذا بر آنیم که با تهیه و تنظیم مطالبی مفید و علمی در زمینه تغذیه گیاهان استراتژیک استان گامی کوچک در روند بهبود وضعیت محلول پاشی کودهای مایع و کود دهی به گیاهان باشیم.

این جزوه با همکاری و مساعدت سازمان محترم نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی و شرکت تهیه و توزیع نهاده های کشاورزی دنیای سبز آذربایجان تهیه و تنظیم گردیده است.

جهت دانلود جزوه اینجا کلیک کنید