لیست کالاهای موجود در انبار بخش سموم کشاورزی

بروز رسانی در مورخ۹۸/۱۲/۰۳ساعت ۱۳:۰۰ می باشد

عنوان کالا واحد اصلی موجودی
روغن ولک ۲۰لیتری سطل آبگینه لیتر ۸,۰۰۰
روغن ولک ۲۰لیتری گالن آبگینه لیتر ۴,۴۲۰
گرد پرتو پلی اتیلن گرد عدد ۶,۲۴۰
استامی پراید ۲۵۰گرمی اکا خزر سم کیلوگرم ۴,۰۰۰
کاپتان ۱کیلویی مشکفام کیلوگرم ۴,۴۰۴
تیفیسWGدوگال عدد ۳,۲۵۰
روغن ولک ۱۰لیتری سطل آبگینه لیتر ۳,۰۰۰
نیکوسولفورون چینی خزر سم لیتر ۲,۶۰۰
لامبدا سیهالوترین ۱لیتری فلزی پرتونار لیتر ۱,۹۸۰
روغن ولک یک لیتری آبگینه لیتر ۱,۸۴۴
فوزیلید فورته الیتری سنجنتا لیتر ۱,۹۳۲
فن والریت فلزی ۱لیتری مشکفام لیتر ۱,۹۲۰
سولفات منیزیم پودری۲۳% کنجاله ساز کیلوگرم ۱,۸۷۵
توفوردی ام سی پی ای چینی کاوش لیتر ۱,۷۷۰
روغن ولک ۴لیتری آبگینه لیتر ۱,۷۲۸
نوردوولک ۲۰ لیتری  بهاور شیمی لیتر ۹۸۰
آبامکتین طلایی گل سم لیتر ۱,۰۰۸
پنکونازول(توپاس)۲۵۰سی سی گل سم لیتر ۱,۰۰۸
دانیتل فلزی گل سم لیتر ۱,۰۰۸
کلرپیریفوس(دورسبان) طلایی لیتر ۱,۰۰۸
هالوکسی فوپ آر متیل(سوپرگالانت)۰.۵لیتری گل سم لیتر ۱,۰۰۸
روغن ولک ۲۰لیتری گالن تسا لیتر ۹۶۰
توفوردی چینی خزر سم لیتر ۸۰۰
دودین ۱کیلویی چینی خزر سم کیلوگرم ۸۸۰
روغن ولک تابستانه ۱لیتری آبگینه لیتر ۸۱۶
دلتامترین۱۵۰سی سی پرتو عدد ۷۶۸
دلتامترین ۱لیتری کاوش لیتر ۶۸۰
سولفور یک کیلویی خزر سم کیلوگرم ۶۶۰
کونفیدور نیم لیتری هندی زرین دانه امرتات لیتر ۲۵۰
تیوفانات متیل نیم کیلویی هندی  زرین دانه امرتات لیتر ۶۱۰
روغن ولک ۲۰لیتری سطل آبگینه لیتر ۶۰۰
فن والریت هندی خزر سم لیتر ۵۰۰
استامی پراید هندی  زرین دانه امرتات کیلوگرم ۳۵۰
تیوفانات متیل ۱کیلویی هندی کیلوگرم ۵۵۰
الیت چینی خزر سم کیلوگرم ۵۱۰
اتیون۱۵۰سی سی پرتو عدد ۴۸۰
سوپر پاور چینی خزر سم لیتر ۴۳۰
سایپرمترین نیم لیتری هندی خزر سم لیتر ۴۱۰
ترفلان ۱لیتری چینی کاوش لیتر ۳۷۰
متری بوزین ۱کیلویی مشکفام کیلوگرم ۲۴۰
کوپراکسی کلراید ۹۵ % کیلوگرم ۳۴۰
 خمیر آنتی تارلو عدد ۳۳۶
زولون ۱۵۰سی سی پرتونار عدد ۳۳۶
مالاتیون نیم لیتری هندی  زرین دانه امرتات لیتر ۳۳۰
تیلت نیم لیتری گل سم لیتر ۳۲۴
فولیکور ۱لیتری کاوش لیتر ۳۲۰
تیوویت جت ۲/۵ کیلویی کیلوگرم ۳۰۰
توفوردی چینی سرای سپند لیتر ۲۷۰
اگزادیازون(رونستار)۰.۵لیتری گل سم لیتر ۲۴۰
بروموپروپیلات چینی خزر سم لیتر ۱۰۰
دش یک لیتری BASF لیتر ۲۱۰
موسپیلان۲۵۰گرمی گل سم کیلوگرم ۲۰۰
روغن نوردوولک۱لیتری لیتر ۱۹۲
بنتازون گل سم لیتر ۱۸۰
رورال تی اس یک کیلویی بهاوران کیلوگرم ۱۰۰
روغن ولک تابستانه ۴لیتری آبگینه لیتر ۱۷۶
اکولایزر(اکویشن پرو)۲۰۰گرمی خزر سم کیلوگرم ۱۶۰
نوردوولک ۱۰لیتری بهاور شیمی لیتر ۱۰۰
توفوردی سازگان لیتر ۱۳۲
روغن ولک تابستانه ۱۰لیتری آبگینه لیتر ۱۳۰
روغن نوردوولک۱۰لیتری لیتر ۱۲۰
کاراته ۲۵۰سی سی سنجنتا لیتر ۱۱۵
نیکو سولفورون ۱لیتری مشکفام لیتر ۹۶
لامبداسیهالوترین ۱لیتری پلی اتیلن کشاورزی پرتونار لیتر ۷۲
رورال تی اس چینی خزر سم کیلوگرم ۷۰
پیرامین بی آ اس اف آلمان کیلوگرم ۶۱
بروموپروپیلات ۱ لیتری کاوش لیتر ۶۰
روغن ولک تابستانه ۲۰لیتری آبگینه لیتر ۴۰
نیکوسولفورون چینی۱لیتری کاوش لیتر ۴۰
اتیون ۱لیتری کاوش لیتر ۳۰
استمت۱لیتری بازرگان کالا لیتر ۳۰
دیازینون گرانول ۱کیلویی کیلوگرم ۲۴
دیازینون گرانول ۱کیلویی کیلوگرم ۲۴
فوزیلید فورته ۱لیتری لیتر ۲۴
لامبداسایهالوترین۱۰۰(جایام)سی سی سرای سپند لیتر ۲۴
روغن ولک ۲۰لیتری تسا سطلی لیتر ۲۰
روغن ولک۱۰لیتری تسا لیتر ۲۰
متالاکسیل+مانکوزب(رزالاکسیل )یک کیلویی بهاوران کیلوگرم ۲۰
روغن ولک ۴لیتری تسا لیتر ۱۶
کاراته زئون۲۵۰ سی سی لیتر ۱۵
دیازینون۱۰۰سی سی کاوش لیتر ۱۴
نمیسین ۱ لیتری رها لیتر ۱۳
اورتوس نیم لیتری کاوش لیتر ۱۳

اعضاء محترم دقت نمایید زمان به روز رسانی موجودی کالاها راس ساعت های ۱۴ و ۱۹:۳۰ هر روز کاری می باشد و زمان سفارش دهی از ساعت ۹ صبح تا ۱۴ عصر و از ساعت ۱۶ الی ۲۰ می باشد .جهت ارتباط با بخش فروش با شماره تلفن ۰۴۴۳۲۳۴۶۰۸۰ تماس حاصل نمایید.