لیست کالاهای موجود در انبار بخش کودهای کشاورزی

بروز رسانی در مورخ۹۹/۰۴/۲۲ ساعت۱۲:۳۰می باشد

واحد اصلی موجودی عنوان کالا
کیلوگرم ۵,۶۰۰ سولوپتاس (۵۲-۰-۰)۱۰کیلویی رهاوران بین الملل
کیلوگرم ۳,۵۵۰ سولوپتاس۲۵کیلویی بازارگان کالا
لیتر ۳,۳۸۰ هوموسویل ۵لیتری IFTCحاصل نوین
کیلوگرم ۲,۴۲۵ سولفات منیزیم ۲۳% بیست و پنج کیلویی کنجاله ساز
لیتر ۱,۵۰۰ هوموسویل ۵لیتری حاصل نوین
کیلوگرم ۱,۲۳۰ ۲۰-۲۰-۲۰ ده کیلویی  رهاوران بین الملل
کیلوگرم ۷۰۰ کود۲۰-۲۰-۲۰ده کیلویی زرین مژده
کیلوگرم ۷۸۰ ۱۰-۵۲-۱۰ ده کیلویی رهاوران بین الملل
کیلوگرم ۷۵۰ ۱۰-۵۲-۱۰ ده کیلویی رهاوران بین الملل
کیلوگرم ۶۷۵ هیومیک توتال(اسید هیومیک)چینی دلتاپارس
کیلوگرم ۶۰۰ تری کا(پتاس) یک کیلویی رهاوران بین الملل
لیتر ۴۲۰ ایزابیون یک لیتری پارس طراوت توس
کیلوگرم ۴۰۰ کود۳۶-۱۲-۱۲ده کیلویی زرین مژده
کیلوگرم ۳۷۶ میکرو میکس  رهاوران بین الملل
لیتر ۳۴۶ کدا کل برو ۱لیتری حاصل نوین
لیتر ۳۳۶ وکسال بر
کیلوگرم ۳۰۰ ۱۰-۵۲-۱۰ده کیلویی رهاوران
کیلوگرم ۲۷۰ یونی گرین۲۰-۲۰-۲۰ده کیلویی بازرگان کالا
لیتر ۲۴۰ اگری مون پیراکشت
کیلوگرم ۱۹۲ آهن مانفر  مهر پارسیان
لیتر ۱۹۲ کدامیکس ۱لیتری حاصل نوین
کیلوگرم ۱۸۰ اسمارت آهن رهاوران بین الملل
لیتر ۱۸۰ کود کداستینگ نیم لیتری حاصل نوین
کیلوگرم ۱۷۰ بافر ( آهن ) بازرگان کالا
لیتر ۱۵۶ کود فیتو پتاس
لیتر ۱۶۰ سیفوویر ۱لیتری هامون بذر
کیلوگرم ۱۰۰ یونی گرین۴۳-۶-۶ده کیلویی بازارگان کالا
لیتر ۹۶ تاماراک ۱لیتری بازرگان کالا
لیتر ۷۲ کدامین رادیکولار۱لیتری حاصل نوین
لیتر ۷۲ وکسال روی
لیتر ۶۶ کدامنیزیم ۱لیتری حاصل نوین
کیلوگرم ۵۰ هیومکس پودری بازارگان کالا
کیلوگرم ۴۸ لیبفر آهن اس پی بازرگان کالا
لیتر ۳۲ زینک(روی)فست هامون بذر
کیلوگرم ۳۰ آهن توربو رهاوران
کیلوگرم ۳۰ آهن نمافر ۱کیلویی حاصل نوین
کیلوگرم ۲۰ کود دیسکوئن روی ۱کیلویی حاصل نوین
عدد ۱۳ لیگنو هیومکس ۱۰۰گرمی فلات سبز

اعضاء محترم دقت نمایید زمان به روز رسانی موجودی کالاها راس ساعت های ۱۴ و ۱۹:۳۰ هر روز کاری می باشد و زمان سفارش دهی از ساعت ۹ صبح تا ۱۴ عصر و از ساعت ۱۶ الی ۲۰ می باشد .جهت ارتباط با بخش فروش با شماره تلفن ۰۴۴۳۲۳۴۶۰۸۰ تماس حاصل نمایید.