لیست کالاهای موجود در انبار بخش کودهای کشاورزی

عنوان کالا واحد اصلی موجودی
گوگرد بنتونیتی پاستیل خانگیران کیلوگرم ۳,۶۲۵
کود سولفات روی ۳۴% کنجاله ساز کیلوگرم ۱۷۵
۲۰-۲۰-۲۰ بیست و پنج کیلویی مهرپارسیان کیلوگرم ۱,۵۰۰
کود آهن سکوسترین کیلوگرم ۹۸۴
آهن مانفر پلاس کیلوگرم ۳۱۲
کدا فول k45 حاصل نوین لیتر ۱۷۲
بیوفیلد ۵لیتری لیتر ۸۲۰
۲۰-۲۰-۲۰ یک کیلویی بهاوران کیلوگرم ۷۶۰
هیومکس چهار لیتری بازرگان کالا لیتر ۶۲۴
گل آمین لیتر ۶۰۰
کود فیتو پتاس لیتر ۵۰۴
کود گانزاگرین زد۲۰ مهرپارسیان کیلوگرم ۴۹۸
کود گانزاگرین کلاسیک مهر پارسیان کیلوگرم ۴۷۴
کود سیتواسلو۳لیتری مهرپارسیان لیتر ۴۳۲
کود وکوزیم گرانول ۱۰ کیلویی بازرگان کالا کیلوگرم ۳۴۰
۲۰-۲۰-۲۰ده کیلویی بهاوران کیلوگرم ۳۰۰
ازوتاب۰-۰-۴۰ حاصل نوین لیتر ۲۷۶
کدا سیتروس حاصل نوین لیتر ۱۶۸
کدا فوس کی حاصل نوین لیتر ۱۹۲
گانزگرین کلاسیک کیلوگرم ۲۰۴
ولگرو مس+روی کیلوگرم ۱۹۰
یونی فوس(فسفر بالا)۵لیتری حاصل نوین لیتر ۱۶۸
کود وین فوس۱لیتری لیتر ۱۳۹
بر فست سیفو هامون بذر لیتر ۴۸
بازفولیر کلپ لیتر ۱۴۴
زینک(روی)فست هامون بذر لیتر ۴۸
لیبفر آهن یک کیلویی بازرگان کالا کیلوگرم ۸۴
کدا سل پی اچ۵لیتری حاصل نوین لیتر ۱۴۰
آزومین سیفو هامون بذر لیتر ۱۲۸
بر مانورت ۱لیتری هامون بذر لیتر ۷۲
کود دیسکوئن روی ۱کیلویی حاصل نوین کیلوگرم ۴۰
هیومکس۴لیتری بازرگان کالا لیتر ۳۲
فولزایم پلاس اس پی کیلوگرم ۲۹
کدا کل بر۱لیتری حاصل نوین لیتر ۲۴
ازوتاپ۰-۰-۴۰ حاصل نوین لیتر ۱۲
بر مانورت ۱لیتری هامون بذر لیتر ۱۲

اعضاء محترم دقت نمایید زمان به روز رسانی موجودی کالاها راس ساعت های ۱۴ و ۱۹:۳۰ هر روز کاری می باشد و زمان سفارش دهی از ساعت ۹ صبح تا ۱۴ عصر و از ساعت ۱۶ الی ۲۰ می باشد .جهت ارتباط با بخش فروش با شماره تلفن ۰۴۴۳۲۳۴۶۰۸۰ تماس حاصل نمایید.