لیست کالاهای موجود در انبار بخش کودهای کشاورزی

بروز رسانی در مورخ۹۹/۰۳/۱۳ ساعت۱۳:۰۰می باشد

واحد اصلی موجودی عنوان کالا
کیلوگرم ۳,۰۰۰ ۲۰-۲۰-۲۰ده کیلویی رهاوران بین الملل
کیلوگرم ۲,۰۰۰ کود۲۰-۲۰-۲۰ده کیلویی زرین مژده
لیتر ۲,۲۸۰ هوموسویل ۵لیتری حاصل نوین
کیلوگرم ۱,۴۷۵ سولفات منیزیم۲۳% کنجاله ساز
لیتر ۸۰۰ رزاتاپ کلسیم ۱لیتری هامون بذر
کیلوگرم ۱,۰۰۰ ۱۰-۵۲-۱۰ ده کیلویی رهاوران بین الملل
کیلوگرم ۱,۰۰۰ ۱۲-۱۲-۳۶ ده کیلویی  رهاوران بین الملل
کیلوگرم ۸۷۵ هیومیک توتال(اسید هیومیک)چینی دلتاپارس
کیلوگرم ۶۵۰ ۱۰-۵۲-۱۰ده کیلویی رهاوران
کیلوگرم ۶۴۰ کود ۲۰-۲۰-۲۰یک کیلویی رزین مژده
کیلوگرم ۶۰۰ میکرو میکس  رهاوران بین الملل
کیلوگرم ۵۶۰ آهن مانفر  مهر پارسیان
کیلوگرم ۴۲۰ آهن نمافر۵ کیلویی حاصل نوین
کیلوگرم ۳۹۶ اسمارت آهن رهاوران بین الملل
لیتر ۳۸۴ کود فیتو پتاس
لیتر ۳۶۰ اگری مون پیراکشت
کیلوگرم ۳۶۰ تری کا(پتاس) یک کیلویی رهاوران بین الملل
لیتر ۳۴۸ وکسال بر
لیتر ۳۳۶ سیفوویر ۱لیتری هامون بذر
لیتر ۲۱۶ کود اینترسل ۱لیتری حاصل نوین
لیتر ۲۱۱ کود وین فوس۱لیتری
لیتر ۲۰۸ زینک(روی)فست هامون بذر
لیتر ۸۴ کود کداستینگ نیم لیتری حاصل نوین
لیتر ۱۹۲ کدامین رادیکولار۱لیتری حاصل نوین
کیلوگرم ۱۹۰ بافر ( آهن ) بازرگان کالا
لیتر ۷۲ کدابریکس ۱لیتری حاصل نوین
لیتر ۱۵۶ وکسال روی
لیتر ۱۴۴ تاماراک ۱لیتری بازرگان کالا
لیتر ۱۲۰ کدا فوس کی حاصل نوین
لیتر ۱۱۷ کدامنیزیم ۱لیتری حاصل نوین
لیتر ۱۱۲ بر فست سیفو هامون بذر
لیتر ۱۰۸ بیوفرت بازرگان کالا
لیتر ۱۰۸ وکسال پتاسK40
لیتر ۹۳ دالجین ۱لیتری حاصل نوین
کیلوگرم ۸۴ کود هوبست ۱کیلویی حاصل نوین
کیلوگرم ۸۰ آهن۶% رهاوران
لیتر ۷۲ کود استارت پاور حاصل نوین
کیلوگرم ۷۲ لیبرلRMX بازرگان کالا
کیلوگرم ۷۰ هیومکس پودری بازارگان کالا
لیتر ۴۸ سوپرفول رهاوران
لیتر ۴۰ کدامین رادیکولار ۵لیتری حاصل نوین
کیلوگرم ۴۰ ولگرو رد یک کیلویی ماسو
عدد ۳۶ لیگنو هیومکس ۱۰۰گرمی فلات سبز
کیلوگرم ۳۰ آهن توربو رهاوران
لیتر ۳۰ زینک ۷۵۰ هامون بذر۱لیتری
کیلوگرم ۳۰ هیومیک اسید پودری۱کیلویی رهاوران
کیلوگرم ۲۴ لیبفر آهن بازرگان کالا
کیلوگرم ۲۴ هوبست ۱کیلویی حاصل نوین
کیلوگرم ۲۰ باسافر یک لیتری بازرگان کالا
کیلوگرم ۲۰ کود دیسکوئن روی ۱کیلویی حاصل نوین

اعضاء محترم دقت نمایید زمان به روز رسانی موجودی کالاها راس ساعت های ۱۴ و ۱۹:۳۰ هر روز کاری می باشد و زمان سفارش دهی از ساعت ۹ صبح تا ۱۴ عصر و از ساعت ۱۶ الی ۲۰ می باشد .جهت ارتباط با بخش فروش با شماره تلفن ۰۴۴۳۲۳۴۶۰۸۰ تماس حاصل نمایید.